meta-pixel

algemene voorwaarden

abonnementen

 • Abonnementen worden automatisch verlengd tot wederopzegging
 • Er geldt 1 maand opzegtermijn ingaande op de 1e van de volgende maand, je bent die maand nog lid en aan het eind van die maand vervalt het abonnement
 • Opzeggingen dienen schriftelijk (e-mail) ingediend te worden dus niet telefonisch of via de app
 • Betaling van de abonnementen gaat via automatische incasso, rittenkaarten worden via ideal betaald
 • Het abonnement is doorlopend, ook tijdens de vakantieperiode. Het is niet mogelijk om deze tijdelijk stop te zetten.

Leskaarten en losse lessen

 • De leskaart is altijd persoonsgebonden
 • Zonder voorafgaande betaling geen toegang tot de lessen
 • Geen restitutie mogelijk van leskaarten
 • Leskaarten zijn 6 maanden geldig
 • Geen restitutie mogelijk voor reeds aangeschafte (losse) lessen (inclusief proeflessen) 
 • Houdt rekening met de geldigheidsduur van de aangeschafte les(kaart) zoals aangegeven op de factuur bij aanschaf

wijzigingen

 • Studio 9 Pilates heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het rooster, dit geldt ook voor prijzen van de rittenkaarten en abonnementen
 • Indien er lessen uitvallen door feestdagen of onverwachte gebeurtenissen dan kunnen deze op een later moment ingehaald worden

annulering

 • Groepslessen dienen uiterlijk 12 uur van te voren te worden afgezegd anders worden deze in rekening gebracht
 • Privélessen dienen 24 uur vooraf afgezegd te worden anders worden deze in rekening gebracht

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies en schade aan eigendommen
 • Lessen zijn op verantwoording en risico van de deelnemers zelf
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen
 • Klachten, blessures of andere belangrijke fysieke aspecten dienen voorafgaand aan de les gemeld te worden liefst ruim op tijd via de mail
 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen en instructies van de docent op

Overig

 • Kinderen zijn tijdens de les niet toegestaan in de studio 
 • 5/10 minuten voor de les aanwezig zijn
 • Grip socks verplicht vanwege de hygiëne, zonder geen toegang tot de lessen (evt te koop voor €15,- in de studio)
 • Studio 9 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden