Algemene voorwaarden

Betalingen
De betaling van het abonnement kan uitsluitend per bank plaatsvinden. Je kunt pas deelnemen aan een les als je het lesgeld vooraf hebt betaald.
Voor het abonnement geldt een maand opzegtermijn. Het opzeggen dient te gebeuren op de 1e van de maand.
Voor bankbetaling:  NL05INGB0007586688  ten name van Studio 9 Body&Mind


Tarieven
Tarieven kunnen herzien worden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.


Annulering
Wanneer een  annulering 24 uur voor de les geschiedt is het mogelijk de les te verplaatsen.
Studio 9 behoudt zich het recht voor om lestijden en indeling van de groepen te veranderen en zo nodig lessen te annuleren. Eventuele wijzigingen worden tijdig doorgegeven.Als de docent wegens ziekte afwezig is, vervalt de les en wordt naar een passende oplossing gezocht.
Lessen worden gegeven vanaf twee deelnemers, bij minder zal de les verschoven worden naar een andere tijd of een ander alternatief aangeboden worden in overleg met de klant.


Eigendommen
Studio 9 is niet aansprakelijk voor vernielingen aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
Studio 9 dient geïnformeerd te worden over blessures en/of andere fysieke beperkingen waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens de lessen. Dit wordt voorafgaand aan de les doorgegeven aan de docent. Zo kunnen wij hiermee rekening houden in het lesprogramma.
Studio 9 is niet aansprakelijk voor het opdoen van blessures en/of de gevolgen hiervan.
Studio 9 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.